Meer over Yvonne

Als tiener was ik al bezig met die vraag hoe ik gezond, ontspannen en betekenisvol kon leven. Met mijn gevoelige natuur zocht ik naar manieren om met spanning en onrust om te gaan. Het beoefenen van verschillende vormen van fysieke yoga werd al vroeg in mijn leven een geliefde bezigheid om stijfheid, spanning en angst te reguleren.

Mijn oprechte interesse in het welzijn van mensen bracht mij op het spoor van de gezondheidszorg. Zes jaar werkte ik als verpleegkundige in een academisch medisch centrum en in de terminale thuiszorg. Ik was nog jong, maar in die jaren heb ik in de omgang met ernstig zieke mensen mogen zien hoe vergankelijk en kostbaar het leven is. Tot de dag van vandaag ben ik dankbaar voor deze persoonlijke en leerzame contacten met mensen.

Ook was er honger naar wereldse kennis. Ik gooide het roer om en leefde mijn liefde voor literatuur, psychologie en filosofie uit met een universitaire studie Vergelijkende Literatuurwetenschap. 

Het waren heerlijke jaren van verdieping die mijn blik op de wereld enorm hebben verruimd. Daarna werkte ik enkele jaren bij non-profit organisaties in de sociale en culturele sector, waarvan twee jaar in Zuid-Afrika.

Yoga, een complete, praktische en holistische filosofie en wetenschap

Intussen liet het leven mij niet onberoerd en soms werd het mij ook wel eens teveel. Steeds stond ik weer op en werd ik sterker, wijzer en lichter.

In de loop der jaren kreeg Yoga een steeds grotere plek. Eerst alleen hatha yoga en later ook het meditatieve aspect. Ik ontdekte dat de klassieke Yoga een complete en holistische filosofie en wetenschap is; de wetenschap van het Zelf. Het zette mij aan tot het volgen van de intensieve internationale Himalayan YogaMeditation Teachers Training vanuit Rishiskeh, India. Mijn leraren waren en zijn tot op de dag van vandaag zeer ervaren yogi’s en meesters uit een duizenden jaren oude traditie van kennisoverdracht uit de Himalaya’s. Er volgden jaren van training in zelfobservatie en innerlijke dialoog op alle nivo’s van mijn  bestaan: lichaam, adem, mind en ziel.

Eindelijk ging ik beseffen dat de antwoorden op mijn vragen niet buiten mij, maar binnen in jezelf te vinden zijn. Yoga nodigt je uit en moedigt je aan om de blik naar binnen te richten, open en alert te zijn. 

De kennis en wijsheid van de klassieke Yoga uit de Himalaya’s geeft een universeel kader. Het laat alle ruimte om steeds de juiste vragen te stellen aan jezelf en te luisteren naar de wijsheid die vanuit je diepste Kern naar boven komt. Kortom, leren om aan jezelf genoeg te hebben. Eenheid te ervaren met het grotere geheel.

Wat een enorm geschenk is dat!